Wed. Jul 10th, 2024

RtmSmedia / HAITI -Mines : kisa ki Uranium ? Èske Ayiti fè pati peyi pwodiktè Uranium ? Daprè pilzyè rechèch ekip redaksyon RtmSmedia fè sou kesyon Uranium kap fè anpil pale anpil nan mond lan tankou ayiti epi ki lye ak kesyon batay kap fèt nan peyi Niger 🇳🇪 Nan moman . Ekip RtmSmedia te rive jwenn yon definisyon konsa pou Uranium ki se yon eleman chimik : Uranium se yon eleman chimik ki gen nimewo atomik 92 e pou senbòl chimi U, li gen yon pozisyon 7 nan tablo peryodik chimi an ,li gen pou fanmi eleman chimik :Actinide . Toujou nan menm tablo sa li fè pati Bloc :F . Pou sa ki gen pou wè ak pwopriyete atomik elaman chimik sa , li gen yon mas atomik ki estime ak : 238,028 91 +|- 0,000, ak yon reyon atomik (calc) : 175 Pm, reyon kovalesans : 196 +- 7 pm epi ak yon ” rayon de van der Waals :186 pm . Uranium gen yon ” État d’oxydation :+3 + 4, +5, +6 . Daprè plizyè rechèch apwofondi nou revele, Uranium se 48e eleman natirèl ki plis abondan nan ”croûte terrestre ” lan . Yo menm fè konnen li gen plis valè pase ”Argent” ki se yon lòt eleman chimik e li se yon metal ki lou anpil daprè plizyè syantifik. Lire aussi : Èske Uranium gen yon long dire ? Selon rechèch yo nou revele, metal sa kise Uranium lan gen yon dire ki long anpil, 4,468 8 milya ane pou (Uranium -238 ) ak 703, 8 milyon ane pou (Uranium -235). Uranium 235 lan se sèl Isotope fissile ki genyen nan ”croûte terrestre” lan daprè plizyè chèchè . Nou dwe raple Eleman chimik sa te dekouvri pou premye fwa se nan lane 1789 sou plan syantifik pa yon gwo chimis Prussien nan epòk lan ki se : Martin Heinrich Klaproth. Lire aussi : Nan ki peyi egzakteman moun jwenn Uranium sou latè ? Selon anpil rechèch ki fèt, yo arive jwenn ki gen peyi ki se potansyèl pwodiktè gwo metal sa . Pami peyi sa yo nou jwenn : Australie 🇦🇺, États-unis 🇺🇸 – Canada 🇨🇦, Russie 🇷🇺 Ak kèk peyi nan zòn Afrik sid lan Tankou Niger 🇳🇪 yo konsidere Kòm youn nan peyi ki se Premye pwodiktè Uranium nan mond lan . Nou dwe raple tou , Uranium yo itilize nan reyaktè santral nikleyè yo pote non : Combustible, li degaje yon chalè ak fission. Sa vle di yo itilize eleman chimik sa kise : Uranium pou pwodui plizyè gwo reyalizasyon ” Nucléaire ” tankou anpil gwo zam nucléaire ak bombe atomique. Lire aussi : Èske Ayiti fè pati peyi Pwodiktè Uranium ? Jiskaprezan pa gen okenn rechèch syantifik apwouve ki moutre aklè Ayiti fè pati peyi ki gen Eleman Chimik sa Nan lamè li ni anba tè peyi d’ayiti. Menm enstans ki la pou jere kesyon ”Mines ”nan Peyi d’ayiti (BME) poko janm di ofisyèlman yo jwenn resous sa nan peyi a. Men selon plizyè moun kap fouye zye gade ta fè kwè Ayiti posede : Uranium e li reprazante anpil nan enstabilite politik ki gen nan peyi a jounen jodia. Pou ale pi lwen , Ayiti pa klase nan okenn rechèch ki fèt pou moutre li se youn nan peyi ki pwodiktè Uranium . Èske fakilte syans yo nan peyi Ayiti pa ta ka pouse nan rechèch sa ? Èske Ayiti posede Uranium nan lanmè li ? Se yon kesyon ki lage anpil moun nan reflechi. Par RtmSmedia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *